• Powiększone pokrycie do 100m
 • Wyniesiony kontroler obsługujący dwie głowice detekcyjne ułatwiający przegląd
 • Dwie pary przekaźników pożaru i usterek (jedna para na czujkę)
 • Nadajnik i odbiornik umieszczone w zwartej obudowie
 • Zintegrowany wskaźnik laserowy ułatwiający zestrajanie
 • Automatyczna kompensacja

Fireray 5000 obejmuje zasięgiem odległości od 8 do 100 m. Zwierciadło pryzmatyczne umożliwia precyzyjne wykrywanie cząstek dymu w określonym zakresie odległości. W przypadku zasięgu 8 ÷ 50 m wystarczy pojedyncze zwierciadło pryzmatyczne, w przypadku zasięgu do 100 m niezbędne są cztery zwierciadła pryzmatyczne. 

Liniowa czujka dymu Fireray5000-EN może zostać rozbudowana o dodatkową głowicę detekcyjną. Wyniesiony kontroler z wyświetlaczem LCD może sterować maksymalnie dwiema dwiema głowicami, z których każda może zostać zaprogramowana niezależnie. 

Nadajnik i odbiornik jest w zintegrowanej obudowie głowicy. Nadajnik wysyła niewidoczną wiązkę podczerwieni (850 nm) ogniskowaną w obiektywie. Wiązka jest odbijana przez zwierciadło pryzmatyczne zamontowane po przeciwnej stronie chronionego pomieszczenia i powraca do urządzenia. Jeżeli wiązka podczerwieni zostanie przesłonięta przez dym, a sygnał w odbiorniku spadnie poniżej określonej wartości progowej, czujka wyzwala alarm i zwiera styki przekaźnika alarmowego. Wartości progowe i czułość aktywacji alarmu może być dostosowana do warunków otoczenia z poziomu kontrolera. Diody LED sygnalizują stany pracy

Liniowa czujka dymu Fireray 5000 może być wykorzystywana w miejscach, w których, z różnych przyczyn, nie sprawdzają się czujki punktowe. Główne obszary zastosowania to duże hale, budynki historyczne, kościoły, muzea, centra handlowe, hale produkcyjne, magazyny itp.

Parametry elektryczne

 • Napięcie pracy: 14 VDC (-10%) ÷ 36 VDC (+10%)
 • Pobór prądu w trybie czuwania (1 moduł czujki): ≤ 6 mA przy napięciu stałym 36 V
 • Pobór prądu w trybie czuwania (2 moduły czujki): ≤ 8,5 mA przy napięciu stałym 36 V
 • Pobór prądu w trybie strojenia (1 lub 2 moduły czujki): ≤ 37 mA przy napięciu stałym 36 V
 • Resetowanie przez odłączenie zasilania: > 5 s
 • Przekaźnik alarmu (obciążalność styków): 100 mA przy 36 V
 • Przekaźnik awarii (obciążalność styków): 100 mA przy 36 V

Parametry mechaniczne

 • Wskaźniki LED
 • Wymiary (szer. x wys. x gł.): czujka: 134 x 131 x 134 mm / zwierciadło pryzmatyczne: 100 x 100 x 10 mm / Kontroler: 202 x 230 x 87 mm
 • Obudowa: Kolor Jasnoszary/czarny, materiał: tworzywo C6600, niepalne
 • Ciężar: czujka: 500 g / zwierciadło pryzmatyczne: 100 g / kontroler: 1000 g

Warunki środowiskowe

 • Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529: IP 54
  Temperatura pracy: -10 ÷ 55°C

Planowanie

 • Dopuszczalna odległość pomiędzy czujką a reflektorem: 8 ÷ 50 m (do 100m z zestawem 4 luster)
 • Wykrywanie w płaszczyźnie poziomej (po obu stronach wiązki światła): maks. 7,5 m (zgodnie z lokalnymi przepisami)
 • Liczba czujników możliwych do podłączenia na każdy kontroler systemu: 1 ÷ 2

Funkcje specjalne

 • Długość fali optycznej: 850 nm
 • Tolerancja odchylenia od osi: czujka: ±0,3° / zwierciadło pryzmatyczne: ±5,0°