Fireray 3000
 • Wysoki zakres działania (do 100m)
 • Wyniesiony kontroler obsługujący dwie głowice detekcyjne
 • Dwie pary przekaźników pożaru i usterek (jedna para na czujkę)
 • Nadajnik i odbiornik umieszczone w zwartej obudowie
 • Zintegrowany wskaźnik laserowy ułatwiający strojenie
 • Kompensacja wiązki

Fireray 3000 to optyczna liniowa czujka dymu, służąca do wykrywania jasnego oraz ciemnego dymu. Jej zasięg wynosi od 5 do 120m. Znajduje zastosowanie w ochronie bardzo dużych i wysokich hal, np. hangarów lotniczych, budynków fabrycznych i podobnych obiektów, w których nie jest możliwe zastosowanie czujek punktowych.

Przy maks. odległości 100 m (zgodnie z normą DIN VDE 0833-2) średnica wiązki światła wynosi 3 m. Średnica wiązki to taki obszar stożka wiązki podczerwieni, w którym system może pracować prawidłowo. Nadajnik wysyła niewidoczną wiązkę podczerwieni. Wiązka jest odbierana przez odbiornik zamontowany po przeciwnej stronie. Przerwanie wiązki przez dym powoduje tłumienie sygnału w odbiorniku w stopniu zależnym od gęstości dymu. Jeżeli tłumienie, odpowiadające ustawionej wartości progowej, trwa dłużej niż 5 s, wyzwalany jest alarm. Wartość progowa  wyzwalania alarmu może być ustawiona na 25%, 35% lub 50%. Zmiany zachodzące w dłuższym okresie (np. zabrudzenie systemu optycznego) nie powodują fałszywych alarmów, ponieważ są niwelowane za pomocą funkcji automatycznej regulacji wzmocnienia. Bieżący stan systemu jest porównywany do wartości referencyjnej i — jeżeli odchylenia przekraczają 7% — stopniowo dostosowywany. Domyślnie porównanie odbywa się co półtorej godziny. Za pomocą przełącznika można wybrać ręczne lub automatyczne resetowanie alarmów.

Czułość aktywacji alarmu może być dostosowana do warunków otoczenia. Domyślne wartości 25% (wysoka czułość), 35% i 50% (niska czułość) można zmieniać w odstępach co 1%. Każda czujka może zostać dostosowana niezależnie. Istnieje możliwość sterowania i konfigurowania wszystkich parametrów każdej głowicy czujki za pomocą kontrolera systemu z wyświetlaczem LCD.

Parametry elektryczne

 • Napięcie pracy 12 ÷ 36 VDC (+10%) 
 • Pobór prądu: moduł sterujący w trybie czuwania: 14 mA przy napięciu 36V DC; nadajnik w trybie czuwania: 8 mA przy napięciu stałym 36V DC.
 • Resetowanie przez odłączenie zasilania > 20 s
 • Przekaźnik pożaru i usterki (obciążalność styków) Przekaźnik oporowy 2A przy napięciu 30V

Parametry mechaniczne 

 • Wskaźniki LED
 • Wymiary (szer. x wys. x gł.): nadajnik i odbiornik: 78 x 77 x 161 mm / kontroler: 203 x 124 x 72 mm 
 • Obudowa: kolor Jasnoszary/czarny, materiał: tworzywo C6600, niepalne
 • Ciężar: czujka 500 g / zwierciadło pryzmatyczne 100 g / kontroler: 1000 g 

Warunki środowiskowe 

 • Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529: IP 54 
 • Temperatura pracy: -10 ÷ 55°C 

Planowanie 

 • Dopuszczalna odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem: 5 ÷ 100 m
 • Liczba czujników możliwych do podłączenia na każdy kontroler systemu: 2 (komplety – nadajnik i odbiornik)

Funkcje specjalne 

 • Długość fali optycznej: 850 nm